Stavernfestivalen

Apputvikling
Om festivalen
Stavernfestivalen er en musikkfestival som startet i 2001 i Skråvika i Stavern, den gang med bare 175 besøkende. Festivalen holdt til i Skråvika frem til 2015 hvor den flyttet til Larvik Golf Arena. Etter flyttingen har den vokst i et enormt tempo og er nå blant Norges største festivaler. I 2019 var det rundt 70 000 besøkende på festivalen.
Vårt samarbeid med Stavernfestivalen startet vinteren 2014. Vi spurte om de hadde tenkt tanken på å lage en egen app for festivalen. Det hadde de ikke, men etter et par møter ble vi enige om å utvikle Stavernfestivalens første app. Første året ble et prøveprosjekt og vi lanserte appen kun for iPhone. Året etter, i 2015, utviklet vi en egen app for android i tillegg.

De første årene designet vi appene selv, men i 2016 fikk vi god hjelp av Even Suseg (evensuseg.com) som også stod for design av hele profilen til festivalen.
Om prosjektet
2014-2016